Προσεχώς υπόγεια αποθήκη 100 τμ στο Τσέρι

Saturday 20th June 2020
Ad Details

Ενοικιάζεται προσεχώς υπόγεια αποθήκη 100 τμ στο Τσέρι με εφικτή διαρρύθμιση αναλόγα με τις ανάγκες του ενοικιαστή. Καλύπτεται απο σύστημα ασφαλείας και είσοδο με ηλεκτρονικά κάγκελλα.