Ενοικιάζεται η πωλείται φάρμα στους Αγίους Τριμιθιάς

Sunday 24th May 2020

€2,100.00

Ad Details

Η φάρμα βρίσκεται 10 λεπτά από την Λευκωσία μέσα σε κτήμα 25 στρεμμάτων, λειτουργούσα αδειούχα πτηνοτροφική μονάδα μπορεί να επεκταθεί και για αιγοπρόβατα. Έχει 4300 τμ κτίρια, με ρεύμα και νερό και εφάπτεται 300 μέτρα επί κύριου ασφαλτόδρομου.

The farm is 10 minutes away from Nicosia developed in an agricultural land of 25000 m2 privately owned. The farm has all the needed by law licenses for poultry farming and can be extended for sheep and goat farming. The buildings are 4300m2 with water, electricity and the farm can be reached by an asphalt road.