Ενοικιάζεται κατάστημα

Sunday 3rd November 2019
Ad Details

ενοικιάζεται κατάστημα,στον κόμβο Τσερίου στο Στρόβολο

170 τμ και 85 τμ πατάρι