ΖΗΤΟΎΝΤΑΙ ΠΟΛΉΤΡΙΕΣ

Sunday 16th February 2020
Ad Details

Το καταστήμα ORCHESTRA Λεμεσού ζητά να προσλάβει άμεσα πωλήτριες για πλήρης απασχόλησης.

Απαιτούμενα προσόντα:

•ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 χρόνου

•Άριστη γνώση ΜS office

•Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

•Επικοινωνιακή ικανότητά

•Ευχάριστη προσωπικότητα

•Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρουμε:

•Άριστο εργασιακό περιβάλλον

•Συνεχή εκπαίδευση

•Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης

Απολαβές:

• Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών

•Ταμείο πρόνοιας και Κοινωνική Ασφάλιση

Για περεταίρω πληροφορίες στο 99628798