Νέα Θέση - Απαραίτητο Απολυτήριο Λυκείου

Friday 14th February 2020
Ad Details

Για την ενίσχυση του Sales Section των κεντρικών μας γραφείων θα λειτουργούν κύκλοι συνεντεύξεων.

Θα επιλεχθούν για μια πρώτη συνέντευξη με σειρά προτεραιότητας από την διεύθυνση άτομα με:

Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας

Απολυτήριο Λυκείου

Άμεση διαθεσιμότητα

Καθαρό ποινικό μητρώο

Άδεια Οδήγησης

Απαραίτητη προϋπόθεση η αποστολή του κωδικού θέσης DPT-A1 και η επισύναψη του βιογραφικού με τηλέφωνο επικοινωνίας.