400τμ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Friday 14th February 2020

€0.01

Ad Details

πωλείται συντελεστής δόμησης από διατηρητέα οικοδομή στην Πάχνα, 400 τμ