ΠΩΛΕΊΤΑΙ ΟΙΚΌΠΕΔΟ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ

Friday 6th March 2020
Ad Details

Πωλείται γωνιακό οικόπεδο στην Κάτω Λακαταμια (ενορία Αγίας Παρασκευής) 502τ.μ

Π. Ζώνη: Κα5

Π. Εμβαδού: 100%

Δόμηση: 1

Κάλυψη: 0.5

Όροφοι: 3

Ύψος: 13.5

Ιδιοκτήτης: 96 682043

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΠΟΚΛΕΊΟΝΤΑΙ