ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Friday 19th July 2019

€140,000.00

Ad Details

Οικόπεδο με τίτλο ιδιοκτησίας στην Πάνω Λακατάμεια, ΣΚ50%, ΣΔ100%, 3 ορόφοι. 140000+ΦΠΑ. Κοντά στο Coffee Island