ΓΩΝΙΑΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟ ΤΣΕΡΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Friday 19th July 2019

€120,000.00

Ad Details

ωνιακό οικόπεδο με τίτλο ιδιοκτησίας σε νεο-αναπτυσσόμενη περιοχή στο Τσέρι, με εύκολη πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ)