ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Friday 14th June 2019
Ad Details

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ, ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ, ΤΣΕΡΙΟΥ, ΔΕΥΤΕΡΑΣ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ. ΤΗΛ 99412666.