Θερμαντήρας τοίχου.

Thursday 19th December 2019

€80.00

Ad Details

Θερμαντήρας τοίχου είναι μια οικιακή συσκευή για τη θέρμανση των δωματίων κατά τη διάρκεια του κρύου καιρού. Η συσκευή παράγει αποτελεσματικά θερμότητα, ξοδεύοντας ελάχιστη ηλεκτρική ενέργεια. Διαφέρει στην πρακτικότητα και την ελκυστική εμφάνιση.