Μαθήματα ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Monday 9th March 2020
Ad Details

Παραδίδονται Μαθήματα Ελληνικής και Αγγλικής Δακτυλογραφίας. Προετοιμασία των Κυβερνητικών και Αγγλικών εξετάσεων.

Μαθήματα προσφέροντε είτε ατομικά είτε σε ομάδα.

Περιοχή Αρχαγγέλου.