​Χρειάζονται χρήματα για να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση.

Friday 11th October 2019

€5,000.00

Ad Details

Έχουμε κεφάλαιο ύψους € 50.000.000 που διαθέτουμε σε κάθε σοβαρό άτομο που θέλει να κάνει δάνειο. Αυτό θα δοθεί βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα από € 1000 έως € 15 εκατομμύρια για ανθρώπους αλλά και για δομές. Ένα ποσοστό 3% ετησίως. Μπορείτε να πληρώσετε στο μέγιστο από 1 έως 25 χρόνια, ανάλογα με το ποσό δανεισμού. Για περισσότερα

Λεπτομέρειες, επικοινωνήστε μαζί μας από:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: rosalores777@gmail.com

Whatsapp: +33 7 56 87 41 40