ΒΟΗΘΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ

Wednesday 6th March 2019
Ad Details

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ.