Ζητούνται διευθύνων πρόσωπο & παιδαγωγοι

Saturday 29th June 2019
Ad Details

Ο Σύνδεσμος Γονέων του Α’ Δημοτικού Τσερίου ζητεί να εργοδοτήσει:

1) Διευθύνων πρόσωπο

2)Παιδαγωγούς

για το απογευματινό του πρόγραμμα «Πολύχρωμα Αερόστατα»

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email

syndgoneonadimotikoutseriou@gmail.com αναφέροντας την θέση για την οποία ενδιαφέρονται

Μισθός αναλόγως προσόντων!

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι 20/7/2019