Γραφείο G. Nicolaou Tower

Monday 27th January 2020

€2,000.00

Ad Details

1ος Ορόφος Ενοίκιαση

Λεωφόρος Στροβόλου 205

2045 Στρόβολος, Λευκωσία

Ο χώρος δεν είναι διαχωρισμένος.

Η εταιρεία που θα το ενοικιάσει θα πρέπει να διαχωρίσει το χώρο με δικά της έξοδα.

3 τουαλέτες