Μαθηματικός

Wednesday 6th March 2019
Ad Details

Παραδίδονται κατοίκον μαθήματα μαθηματικών , δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο!!! Ενισχυτικές ασκήσεις στα παιδιά για περισσότερη κατανοήση και αντίληψη στην επίλυση ασκήσεων και όχι στην μηχανική λύση τους!!