Μαθήματα για μαθητές δημοτικού/ Lessons for primary school students

Tuesday 13th August 2019

€17.00

Ad Details

Προσφέρονται βοηθητικά μαθήματα σε μαθητές δημοτικού σχολείου (διάβασμα κατ' οικον εργασίας, προειτοιμασία για διαγωνίσματα ή άλλες γραπτές εργασίες).

Τα μαθήματα παρέχονται από έμπειρους δασκάλους με πολυετή πείρα, κατόχους πτυχίων και μεταπτυχιακών στον τομέα της εκπαίδευσης.

Γίνονται δεκτοί μαθητές που δεν έχουν την Ελληνική γλώσσα ως μητρική.


Tutoring lesson for primary school students (study their homework , preparation for school tests and other projects).

High- qualified teachers will be offering the lessons.

Low commutative in Greek students are accepted.