​Υψηλές Αμοιβές- ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ

Friday 10th July 2020
Ad Details

Τμήμα Εξυπηρέτησης / Υποστήριξης Πελατών ( Αύξηση Παραγωγικότητας )

Η εταιρία προσφέρει:

  • Προοπτικές εξέλιξης σε έναν δυναμικό οργανισμό με υψηλά standards οργάνωσης
  • Δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
  • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
  • Υψηλές Αμοιβές
  • Εκπαίδευση/ Πιστοποίηση / Επιβράβευση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους με e-mail στο organization.opportunitiescy@gmail.com μέχρι και την 27η Ιουλίου 2020.

Θέμα: ΑΤΤΜΜ

Βιογραφικά που δεν ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα προσόντα δεν θα ληφθούν υπόψη.