​Υψηλά Αμειβόμενη Θέση -Οργανισμός Ιδιωτικών Υπηρεσιών Διαφήμισης

Tuesday 23rd June 2020
Ad Details

Θα επιλέγονται άτομα τα οποία έχουν διαμονή στην Κύπρο ή είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, μιλούν άπταιστα την Ελληνική Γλώσσα και κατέχουν απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής.Οι υποψήφιοι που θα διακρίνονται από ευγένεια, φιλομάθεια και φιλοδοξία θα προχωρούν σε 2η συνάντηση επιλογής.Το τμήμα HR του Οργανισμού θα δέχεται βιογραφικά για ενίσχυση των κεντρικών γραφείων στην Λευκωσία μέχρι τις 7 Ιουλίου στις 12:00Αποστολές αιτήσεων και βιογραφικών στο : cv.newpositionmay2020@gmail.com