​Θέση Λειτουργού Δημοσίων Σχέσεων – (εώς €1.600) – Μέχρι Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00

Wednesday 23rd September 2020
Ad Details

Θέση Λειτουργού Δημοσίων Σχέσεων – (εώς €1.600) – Μέχρι Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέχρι την

Παρασκευή, 08 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00. ( info.organizationcy@gmail.com)