Ταμιας

Sunday 31st May 2020

€925.00

Ad Details

Η φρουταρια μας ζητά έμπειρη ταμία για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη γνώσεις ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.