​Παροχή προτεραιότητας σε άνεργους

Tuesday 7th July 2020
Ad Details

Σεβόμενοι την κοινωνία και της κατάστασης που επικρατεί ο Εταιρεία μας ανακοινώνει 2 νέες θέσεις οι οποίες θα στελεχωθούν από άτομα τα οποία την δεδομένη περίοδο δεν έχουν επαγγελματικές υποχρεώσεις.

  • Επισημαίνεται ότι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο μέχρι Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00.
  • Η θέση αφορά τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού στην Λευκωσία
  • Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, , μέχρι την Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00. ( organization.opportunitiescy@gmail.com)