​Νεό Τμήμα Υποστήριξης Πελατολογίου – Αμοιβές εώς 1700 ευρώ – Προηγούμενη εμπειρία ΔΕΝ απαιτείται.

Wednesday 4th March 2020
Ad Details

Η εξυπηρέτηση πελατών είναι ένα από τα βασικότερα τμήματα μίας εταιρείας, καθώς είναι το κύριο σημείο επικοινωνίας της επιχείρησης με τις εξωτερικές επαφές.

Τα άτομα που εργάζονται στην εξυπηρέτηση πελατών έχουν αρκετή ευθύνη στον τρόπο που αλληλοεπιδρούν καθημερινά με διάφορα άτομα, επειδή ουσιαστικά, είναι η εικόνα της εταιρείας.

  • Ο επαγγελματισμός
  • και η αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων

Είναι απαραίτητα προσόντα για το συγκεκριμένο τμήμα.

Η Εταιρεία μας είναι σε θέση να δώσει υψηλές αμοιβές στα άτομα που θα επιλεχθούν αλλά και την δυνατότητα να περικυκλώνονται από ανθρώπους πρόθυμους να βοηθήσουν αλλά και σε ένα σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον.

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας μας θα αξιολογεί βιογραφικά μέχρι τις 17 Mαρτίου 2020.

Παρακαλώ στείλτε άμεσα το βιογραφικό σας στο mmichael.hr@gmail.com