​Λήξη Θέσης 9/10/2019 Προκήρυξη 2 κενών θέσεων στο Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Monday 28th September 2020
Ad Details


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

2. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

4. Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες

5. Λευκό Ποινικό Μητρώο

ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ:

1. Δελεαστικό πακέτο αμοιβών

2. Παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης

3. Ευχάριστο περιβάλλον

4. Ευελιξία ωραρίων

5. Πλήρες ωράριο για το τμήμα Καριέρας του Οργανισμού μας

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι όπως στείλουν άμεσα το βιογραφικό τους μέχρι τις 9 Οκτωβρίου, 13:00 μμ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Οργανισμού μας infocommunication.org@gmail.com