Λειτουργός αποθήκης / warehouse person

Tuesday 23rd June 2020
Ad Details

ΖΗΤΕΙΤΑΙ / WANTED

Ζητείται άτομο για λειτουργία αποθήκης

Warehouse person

Full time: 40hrs week

Mon, Tues, Thurs, Fri: full day

Wed, Sat: half day


responsibilities:

unloading/ loading containers

packing furniture orders for delivery

delivering furniture to clients

keeping warehouse in order

requirements:

clean driving licence

clean criminal record

high school certificate

fluent Greek and English

pleasant character


previous experience will be considered an advantage

reference from previous employer required

Send your CV to: info@thesis.com.cy

Call: 99 525525
www.thesis.com.cy