Ελληνόφωνα άτομα- Μόνιμους Κάτοικους Κύπρου για Ελληνόφωνο Πελατολόγιο – (Υψηλές Αμοιβές

Friday 1st November 2019
Ad Details


Όλοι οι υποψήφιοι οι οποίοι γνωρίζουν άπταιστα την Ελληνική γλώσσα θα έχουν την ευκαιρία για μια πρώτη συνέντευξη ανεξαρτήτως κλάδου σπουδών και προϋπηρεσίας.

Στην πρώτη συνάντηση θα αξιολογηθεί το κύρος, η επαγγελματικότητα, η οργάνωση , και η επιθυμία για προσωπική ανάπτυξη του κάθε υποψηφίου.

Ο Οργανισμός πραγματοποιεί Payroll κάθε 2 εβδομάδες με αποτέλεσμα κανένα άτομο στην Εταιρεία να μην έχει καθυστέρηση στις πληρωμές του.

Παρακαλώ αποστείλετε το βιογραφικό σας άμεσα για να εξασφαλίσετε προτεραιότητα επιλογής του βιογραφικού σας.

Λήξη Θέσης 28/11/2019

Βιογραφικά λαμβάνονται μόνο από το email του Οργανισμού : info.greekclientancecy@gmail.com