ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ/ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΠΙΣΙΝΩΝ

Tuesday 19th May 2020
Ad Details

Ζητείται άτομο υπεύθυνος για αποθήκη και για συντηρήσεις πισίνων. Υποβολή βιογραφικών και πληροφορίες στο email info@crystalline.com.cy ή στο τηλέφωνο 25725600.