οικιστικό τεμάχιον προς πώληση

Wednesday 23rd October 2019
Ad Details

Πωλείται οικιστικό τεμάχιο 1.338m2 με συντελεστής δόμησης 65 % στο αρεδιού δίπλα στη λεωφόρο με τίτλο ιδιοκτησίας, πέρασμα, νερό και ρεύμα (μετά τις βενζίνες).

Τηλέφωνο επικοινωνίας 99678929.