Χωράφι στον Ψευδά

Saturday 27th June 2020

€450,000.00

Ad Details

Πωλείται στον Ψευδά, σε προνομιούχα πευκόφυτη περιοχή, τεμάχιο επτά (7) περίπου δεκαρίων για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια διαχωρισμού σε επτά (7) μεγάλα οικόπεδα με συντελεστή δόμησης 60% και κάλυψη 35%.

Σημειώνω ότι στο σημείο που βρίσκεται, η Λευκωσία απέχει μόνο 25 λεπτά, η Λάρνακα 20 και η Λεμεσός 35!