ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

Wednesday 2nd October 2019

€270.00

Ad Details

M.Α. HADJIYIANNIS TRAINING LTD, (TRAINING CENTRE & CERTIFICATION)

…ΝΕΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.!!

«Συστήματα Κεντρικών Θερμάνσεων Επίπεδο ΣΕΠ/ CYQF/EQF4»

Το πρόγραμμα θα καταρτίσει και θα προετοιμάσει τους συμμετέχοντες, σ’ όλα τα Συστήματα Κεντρικών Θερμάνσεων - Λέβητες Πετρελαίου, Υγραερίου, Πέλλετ, Ξύλων, Ηλεκτρικών και Αντλιών Θερμότητος. Επίσης καλύπτει όλα τα Όργανα και Εξαρτήματα των Θερμάνσεων και Τούς Αυτοματισμούς Λειτουργίας.

Απευθύνεται σε Τεχνικούς και Μηχανολόγους / Ηλεκτρολόγους Συστημάτων Κεντρικών Θερμάνσεων.

Θα διεξάγεται Κάθε Πέμπτη και (μιά διάλεξη Τετάρτη 9/10/2019), απο τις 9/10/2019 - 30/1/2020, απο τις 5.00-9.20μμ. Διάρκεια 60 ώρες.