ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

Wednesday 2nd October 2019

€290.00

Ad Details

M.Α. HADJIYIANNIS TRAINING LTD (TRAINING & CERTIFICATION) Λεμεσός. Φαξ: 25253857 - Τηλ.: 25253858 & 99 520097 Email: kekapicy@gmail.com

ΝΕΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ!!

«ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥ -ΜΜΑ ΑΡΓΟΥ - TIG & ΣΥΡΜΑΤΟΣ -CO2»

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα αποκτήσουν τις σωστές πρακτικές δεξιότητες για την εκτέλεση επιτυχών συγκολλήσεων αλουμινίου, ανθρακούχου και ανοξείδωτου χάλυβα, με τη σωστή ρύθμιση των παραμέτρων συγκολλήσεων στις μηχανές ηλεκτροσυγκολλήσεων μεταλλικού ηλεκτροδίου-ΜΜΑ, σε ατμόσφαιρα προστατευόμενων αερίων Αργού – TIG και MIG / MAG (CO2).

Κάθε Τρίτη και Παρασκευή, απο τις 8/10/2019 - 12/12/2019, (5.00μμ - 9.20μμ.). Διάρκεια 80ώρες.