ΓΡΑΜΜΑΤΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Wednesday 26th June 2019
Ad Details

Παρέχονται υπηρεσίες προσωπικής γραμματέας στο δικό μας χώρο.

Οργάνωση αλληλογραφίας

Διαχείριση τηλεφωνικών κλίσεων

Διαχείριση Αρχείου για Ραντεβού

Λήψη Παραγγελιών

Ενημέρωση πελατών για τις οικονομικές τους εκκρεμότητες

Απομαγνητοφωνήσεις Κειμένων

Οργάνωση γραφείου στον χώρο σας

Καταχώρηση στοιχείων σε αρχεία

Προσφορές