ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ / ΟΔΗΓΟΣ

Tuesday 3rd July 2018
Ad Details

Ζητείται διανομέας / οδηγός με άδεια τρέιλερ.

Καθήκοντα:

Μεταφορά υλικών και άλλων προϊόντων στους πελάτες, συμπλήρωση και υπογραφή σχετικών εντύπων. Εκτέλεση γενικών καθηκόντων αποθήκης, όταν δεν υπάρχουν μεταφορές.