Μαγειρας για κουζίνα σε νεοσύστατο εστιατόριο υγιεινής διατροφής.

Tuesday 13th August 2019
Ad Details

Μάγειρας για μικρή και εύκολη κουζίνα στο Green Orage, νεοσύστατο εναλλακτικό εστιατόριο-καφετέρια υγιεινής διατροφής . Θα εκπαιδευτή. Εύκολο μενού κυρίως χορτοφαγικό και υγιεινό. Μπορεί να είναι γυναικά ή άντρας.

Γλώσσα ελληνικά και αγγλικά.

Δημιουργικό και ανοικτόμυαλο άτομο. Προοπτική για γρήγορη άνοδο. Κλήση προς εναλλακτικό τρόπο ζωής και ενδιαφέροντα, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Να σταλεί βιογραφικό στο thasos111@gmail.com