Μαγειρας

Sunday 22nd September 2019
Ad Details

Μάγειρας για μικρή και εύκολη κουζίνα σε νεοσύστατο εναλλακτικό εστιατόριο-καφετέρια υγιεινής διατροφής. Θα εκπαιδευτή. Εύκολο μενού κυρίως χορτοφαγικό και υγιεινό. Μπορεί να είναι γυναικά ή άντρας.

Γλώσσα ελληνικά και αγγλικά.

Δημιουργικό και ανοικτόμυαλο άτομο. Προοπτική για γρήγορη άνοδο. Κλήση προς εναλλακτικό τρόπο ζωής και ενδιαφέροντα, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Να σταλεί βιογραφικό στο thasos111@gmail.com