Βοηθός Μάγειρας

Saturday 30th November 2019
Ad Details

Ξενοδοχείο στή Πάφο ζητεί να προσλάβει Βοηθό Μάγειρα γιά πλήρη απασχόληση. Προσφέρεται δωρέα διαμονή. Απαραίτητη εμπειρεία τουλάχιστον 2 ετη.