​Ζητούνται Καθαρίστριες

Wednesday 25th September 2019

€1,000.00

Ad Details

Προσόντα:

  • Γνώση Ελληνικής γλώσσας
  • Εμπειρία σε παρόμοια θέση επιθυμητή
  • Εργατικότητα και πνεύμα ομαδικότητας
  • Άδεια οδήγησης, επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη

Καθήκοντα:

Καθάρισμα κοινόχρηστων χώρων, σπιτιών, διαμερισμάτων, τουαλετών, σκαφών.


  1. Ωράριο: 06:30-15:30
  2. Ημέρες εργασίας: 6 (45 ώρες εβδομαδιαίως)
  3. Άδεια Ανάπαυσης: 25
  4. Μισθός: από €1,000
  5. Διάρκεια απασχόλησης: Μόνιμη