Ζητείται καθαρήστρια

Thursday 5th September 2019
Ad Details

Το Σολώνειον Κέντρον Βιβλίου ζητά να προσλάβει άτομο για μερική ή πλήρη απασχόληση για την καθαριότητα του χώρου του.

Οι απολαβές για πλήρη απασχόληση είναι 870 ευρώ ακάθαρτα. Προσφέρεται 13ος μισθός.

Παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22 666799 με την κ. Χριστιάνα ή τον κ. Άκη για ορισμό προφορικής συνέντευξης.