Εργάτρια

Tuesday 3rd September 2019
Ad Details

Ζητείται άτομο για πλήρωση θέσης εργάτριας στο Τμήμα Συσκευασίας σε φαρμακευτική εταιρεία.

Ωράριο κυμαινόμενο.

Πληροφορίες: Τηλ. 99526772