Πωλείται Φροντιστήριο

Tuesday 9th July 2019
Ad Details

Πωλείται Ιδιωτικό Φροντιστήριο, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, στο κέντρο της Λεμεσού με υφιστάμενη πελατεία. Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 99441784