Παράδοση Μαθημάτων

Sunday 6th October 2019

€10.00

Ad Details

Πτυχιούχος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με πείρα στην μελέτη των παιδιών του δημοτικού αναλαμβάνει κατοίκων μελέτη παιδιών δημοτικής εκπαίδευσης. Επίσης διδάσκονται ιταλικά όλων των επιπέδων. Τιμές λογικές.

Για Περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο: τηλ. 99 116928

ή στο email: stella.stavrou28@gmail.com

Λεμεσός