ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ INTERCOLLEGE ΛΕΜΕΣΟΥ

Monday 3rd June 2019
Ad Details

Ζητείται υπεύθυνο άτομο για να αναλάβει τη διαχείριση της καφετέριας του Intercollege Λεμεσού με πολύ ευνοϊκούς όρους.

Τηλ. 25381180