Ειδική Παιδαγωγός

Saturday 1st June 2019
Ad Details

Το Θεραπευτικό Κέντρο Building Blocks ζητά συνεργασία με Ειδική Παιδαγωγό. Προσόντα: πτυχίο στην Ειδική Εκπαίδευση ή πτυχίο στην Εκπαίδευση και μεταπτυχιακό στην Ειδική Εκπαίδευση (απαραίτητη προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένος στους καταλόγους Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών της ΕΕΥ) και σχετική εμπειρία. Για βιογραφικά και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 99190507 ή στο bb.therapycentre@gmail.com.